Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

38.ZZK

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2574 Prijedlog za uknjižbu prava građenja
25901 Prijedlog za brisanje zabilježbe hipotekarne tužbe
1840.1 Ugovor o zasnivanju prava građenja
SUDSKA PRAKSA
Pravo građenja II (Pž-1404/04)
Pravo građenja (Gž-1815/2008-2)
Sporazum o raskidu kupoprodajnog ugovora - brisanje prava vlasništva (Gž-1091/08-2 )
Ispunjenje založnog prava - brisanje u zemljišnoj knjizi (Gž-3658/13-2)
Brisanje zabilježbe spora u ZK (Gž-4910/2009)
Građenje na tuđem zemljištu (Rev-1429/10-2)
Privođenje svrsi građevinskog zemljišta (Gž-1864/12)
Zemljišnoknjižni upis (Gž-1644/07-2)
Napomena

Pravo građenja  ograničeno stvarno pravo na nečijem zemljištu koje ovlašćuje svog nositelja da na tom zemljištu ili ispod njega ima vlastitu zgradu trajno fizički spojenu s tim zemljištem, a vlasnik tog zemljišta dužan je to trpjeti. Pravo građenja je neodvojivo od njime opterećenog zemljišta, pa tko na bilo kojem pravnom temelju stekne vlasništvo opterećenog zemljišta stekao ga je opterećenog pravom građenja, ako zakonom nije drugačije određeno. Pravo građenja se osniva na temelju pravnog posla vlasnika nekretnine koja se opterećuje i odlukom suda. Sud može svojom odlukom osnovati pravo građenja u postupku diobe i ostavinskom postupku ali samo kad je tim postupcima ovlašten osnovati služnost. Prenošenjem prava građenja prenosi se i vlasništvo zgrade izgrađene na tom pravu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str.1218.-1219.)