Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1121 Predugovor ugovoru o kupoprodaji pokretnine
Slobodan pristup

Pravni temelj

268. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1116 Ugovor o kupoprodaji s kaparom
1113 Ugovor o kupoprodaji sa specifikacijom
1112 Ugovor o kupoprodaji po uzorku
2131.1 Tužba radi ispunjenja ugovora o kupoprodaji
2112 Tužba radi zaključenja glavnog ugovora
1122.1 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine
1103 Ugovor o kupoprodaji motornog vozilaSlobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Prava na temelju predugovora (Gž-554/09-2)
Međunarodna kupoprodaja (Pž-3223/2005)
Obvezno sklapanje ugovora (Rev-818/2009-3)
Kupoprodaja - jamstveni list (Pž-4535/02)
Ugovor o kupoprodaji - isplata cijene (Pž-2379/03)
Nemogućnost ispunjenja (Rev-690/2007-2)
Ispunjenje obveze (Rev-1153/2006-2)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Pž-4173/2004)
Obvezno sklapanje ugovora (Pž-6646/03)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Gl-1645/10-2)
Raskid ugovora zbog neispunjenja (Pž-2535/2006)
Napomena


Predugovor    ugovor kojim se ugovorne strane obvezuju da će nakon nekoga vremena sklopiti glavni ugovor. Predugovor obvezuje samo ako sadržava bitne sastojke glavnog ugovora. Za valjanost predugovora ne zahtjeva se određivanje roka u kojem ugovor mora biti sklopljen ali je poželjno jer olakšava određivanje trenutka od kada postoji obveza na sklapanje glavnog ugovora, a samim tim i eventualno prisilno ostvarivanje toga prava (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str.1246.-1247.)