Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

3210 Popis članova zadruge

Pravni temelj

PIČZ

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3200 Pravila zadruge
3300 Statut zadružnog saveza
SUDSKA PRAKSA
Odgovornost zadrugara (Gž.4934/11-3)
Isključenje zadrugara - ovlaštenje skupštine (Pž-152/06)
Napomena