Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

467. ZTD

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
39592 Odluka o prihvaćanju konačnog likvidacijskog izvješća
39593 Odluka o podjeli materijalne imovine društva u likvidaciji članovima društva
39590 Odluka o utvrđivanju početnih likvidacijskih izvješća
39591 Odluka o prihvaćanju likvidacijskog izvješća
3959 Poziv likvidatora vjerovnicima
39631 Odluka o prestanku društva, promjeni tvrtke i imenovanju likvidatora - javnobilježnički akt
39583 Izvješće likvidatora o provedenoj likvidaciji
3965 Odluka o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo
1720.1 Ugovor o pripajanju društva s ograničenom odgovornošću drugom društvu s ograničenom odgovornošću
1721.1 Ugovor o pripajanju društva s ograničenom odgovornošću dioničkom društvu
SUDSKA PRAKSA
Prestanak d.o.o. (Pž-4231/00)
Sazivanje glavne skupštine dioničkog društva (Pž-6539/04)
Likvidacija društva (Pž-7925/2003)
Privremeni upravitelj društva (Pž-2821/2010)
Naknada štete društvu (Pž-2676/2008)
Odštetni zahtjevi u korist društva (Pž-2676/2008)
Isprave koje se podnose uz upis u sudski registar (Pž-5232/09)
Likvidatori (Pž-5516/06)
Prestanak trgovačkog društva odlukom suda (Revt-240/10-2)
Tužba za prestanak društva (Rev t-2/11-2)
Brisanje upisa iz sudskog registra (Pž-1094/2009)
Likvidacija trgovačkog društva - utjecaj na ovršni postupak (Pž-4420/00)
Pobijanje odluka glavne skupštine dioničkog društva (Pž-3334/01)
Napomena