Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

21541 Tužba za raskid ugovora o djelu
Slobodan pristup

Pravni temelj

599.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1300.1 Ugovor o djelu
2135 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji i naknade šteteSlobodan pristup
2152 Tužba radi ispunjenja ugovora o djelu
2153 Tužba radi isplate naknade iz ugovora o djelu
1300.2 Ugovor o djelu
SUDSKA PRAKSA
Raskid ugovora - učinak (Rev x -645/2009-2)
Ugovorna kazna - raskid ugovora (Revt 304/11-2)
Raskid ugovora - učinak (Rev-266/2007-2)
Ugovor o kupoprodaji prema ugovoru o djelu (Pž-7645/03)
Posljedice neispunjenja obveze (Pž-1408/10)
Ugovor o djelu - popravak osobnog vozila (Gž.1034/10-2)
Ugovor o djelu - računalni program (Pž-2333/97)
Ugovor o djelu (Rev 3108/2019-2)
Ugovor o djelu - nedostaci (10 Gž-846/2019)
Ugovor o djelu - trgovački ugovor (Gž-1697/17-2)
Ugovor o djelu - izrada web stranice (14. P-79/2017).
Ugovor o djelu - isplata naknade (Pž-3942/04)
Zakašnjenje vjerovnika (Gž-3210/2013-2).
Prijevremeni raskid ugovora - naknada (Gž 1381/2018-2)
Raskid ugovora o kreditu - zastara potraživanja (Gž-936/2018-2)
Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju (Rev 1616/15-3)
Raskid ugovora prije razdoblja obveznog trajanja (Gž-1006/16)
Raskid ugovora - ispunjenje glavne obveze (Gžn-1327/14-2)
Raskid ugovora zbog neispunjenja (Rev x-158/11-2)
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (Pž-5925/2007)
Raskid ugovora o trgovinskom zastupanju (II Rev 94/1999-2)
Ugovorna kazna - raskid ugovora (Revt 304/11-2)
Raskid ugovora prije isteka roka (Pž-6944/2003)
Raskid ugovora jednostranom izjavom (Pž-6320/2007)
Ugovor o djelu - isplata naknade (Rev-1201/11-2)
Napomena

Ugovor o djelu ugovor kojim se izvo­đač obvezuje obaviti određeni posao (izradba ili popravak stvari, izvršenje fizičkoga ili um­noga rada i si.), a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu. U pravilu je neformalan, konsenzualan, naplatan i često ugovor sa stro­go osobnom činidbom. Objekt je obveze izvođa­ča rezultat rada, a ne funkcija rada. Ako se izvođač obveze izraditi pokretnu stvar od svojega materijala, u sumnji se smatra da je posrijedi kupoprodaja, osim ako su ugovaratelji imali na umu osobitu vrijednost izvođa­čeva rada. Izvođač je obvezan izvršiti djelo kako je ugovoreno i po pravilima struke, u ugovore­nom ili razumnom roku.  (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1652.)