Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2103 Tužba radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji (Actio Pauliana) sa prijedlogom za zabilježbu
Action to contest debtor´s legal transactions (Actio Pauliana)

Pravni temelj

69. i 70.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2170 Tužba radi uklanjanja izvora opasnosti štete (Actio popularis)
2118 Tužba radi poništenja ugovora Slobodan pristup
2117 Tužba radi utvrđenja ništetnosti ugovora
2102 Tužba radi ispunjenja fakultativne obveze
2101 Tužba radi ispunjenja alternativne obveze
SUDSKA PRAKSA
Zabilježba spora - pretpostavke (Gž-40/11-2)
Zabilježba spora u ZK (Gž-150/2007-2)
Pobijanje dužnikove pravne radnje (Rev -488/2009-3)
Pobijanje dužnikove pravne radnje (Rev-1278/2007-2)
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji (Gž-237/2018-2)
Brisanje zabilježbe (Gž-Zk-256/16-2)
Zabilježba privremene mjere otuđenja i opterećenja nekretnine (Gž-6322/13-4)
Zabilježba spora (Gž-154/15-2)
Brisanje zabilježbe spora u ZK (Gž-4910/2009)
Napomena

Actio Pauliana    tužba protiv dužnika koji je umanjio svoju imovinu i time počinio delikt prikrate vjerovnika. Svrha tužbe je pobijanje pravnih radnji kojima je umanjena imovina. Paulijanska tužba je pobijala pravne akte kojima je prezaduženi povećao svoju pasivu ili smanjio aktivu, primjerice prodajom stvari ili prava ispod cijene, oprostom duga, ne podizanjem tužbe, gubitkom prava neizvršavanjem, ali nije mogla pobijati plaćanje postojećeg duga ni činjenicu što je dužnik propustio prihvatiti neko stjecanje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 7.-8.)