Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1003 Ugovor sa solidarnom obvezom
Contract with a solidary obligation

Pravni temelj

43.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1001 Ugovor sa fakultativnom obvezom
1000 Ugovor sa alternativnom obvezom
1063 Ugovor o smanjenju i odgodi dospjelosti dužnikovih obveza
1002 Ugovor sa djeljivom obvezom
SUDSKA PRAKSA
Razlika između alternativne i fakultativne obveze (Pž-2419/93)
Istodobno ispunjenje dvostranoobveznih ugovora (Pž-3223/2005)
Ispunjenje obveza od strane treće osobe (Rev x-118/10-2)
Solidarnost dužnika (Rev-394/2008-2)
Zatezne kamate - regresna tražbina između osiguratelja (Gž x-66/12-2)
Zastara ispunjenja solidarne obveze - mjesečna renta (Gž-1552/14-2)
Solidarna odgovornost - nagrada javnog bilježnika (Gž-912/15-2)
Solidarna obveza - jamca platca (Gžx.200/11)
Ispunjenje obveze III (Rev 293/11-2)
Posljedice neispunjenja obveze (Pž-1408/10)
Solidarno jamstvo (Rev x 236/2009-2)
Napomena

Solidarna obveza   vrsta obveze s više subjekata i djeljivom činidbom. Ako dva ili više dužnika duguju ispunjenje obveze u cijelosti i ako jedan od njih obvezu ispuni, obveza prestaje za sve. Ako dva ili više vjerovnika imaju pravo potraživati od dužnika ispunjenje obveze i ako dužnik ispuni jednome od vjerovnika, oslobađa se i od obveza prema ostalim vjerovnicima. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 882. - 883.)