Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1001 Ugovor sa fakultativnom obvezom
Contract with a facultative obligation

Pravni temelj

38.-39. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2102 Tužba radi ispunjenja fakultativne obveze
1003 Ugovor sa solidarnom obvezom
1002 Ugovor sa djeljivom obvezom
1000 Ugovor sa alternativnom obvezom
SUDSKA PRAKSA
Razlika između alternativne i fakultativne obveze (Pž-2419/93)
Fakultativna obveza - tražbina (Pž 257/05-3) (Pr)
Alternativne obveze (REV412/2003-2)
Alternativna obveza (Gž.1855/06-2)
Raskid dvostranog ugovora (Rev -1307/10-2)
Sklapanje ugovora - izjava volje (Rev -847/10-2)
Napomena

Fakultativna obveza   obveza kod koje dužnik duguje samo jednu činidbu, ali mu je dopušteno osloboditi se svoje obveze ispunjenjem neke druge određene čindbe. Izbor je na strani dužnika i njime se dužnik može poslužiti sve dok vjerovnik u postupku ovrhe ne dobije dugovanu činidbu. Vjerovnik može od dužnika zahtijevati samo dugovanu činidbu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 330.)