Egzemplar logotip

 

 

Ponuda za sklapanje ugovora je akt kojim bilo koja ugovorna strana inicira postanak ugovora. Ponuditelj je vezan ponudom, osim ako je svoju obvezu da održi ponudu isključio ili to isključenje proizlazi iz okolnosti posla. 

 

 

Pojam

Ponuda za sklapanje ugovora je akt kojim bilo koja ugovorna strana inicira postanak ugovora. Zakon o obveznim odnosima ("Narodne novine" br. 35/05, 41/08, 78/15) u čl. 253. definira ponudu kao prijedlog za sklapanje ugovora učinjen određenoj osobi koji sadrži sve bitne sastojke ugovora. Ponuda mora sadržavati jasno izraženu volju da se sklopi ugovor (za razliku od npr. reklame). Radi se o izjavi volje koja za ponuditelja veže određene pravne učinke, ponuda je po svojoj prirodi jednostrani pravni posao. U pravilu, ponuda je neformalan akt, osim ako je riječ o ugovoru za čini nastanak je potreban poseban oblik.

 

Ponuditelj je vezan ponudom, osim ako je svoju obvezu da održi ponudu isključio ili to isključenje proizlazi iz okolnosti posla. To načelno znači da jednom kada ponuda počne djelovati ponuditelj više ne može otkloniti sklapanje ugovora, odnosno da je ponuda neopoziva. Ponuda se može opozvati jedino kada je ponuditelj u samoj ponudi isključio svoju obvezu da održi ponudu ili to isključenje proizlazi iz okolnosti posla. Ponuda, iako je načelno neopoziva, se može povući ali samo ako je ponuđeni primio izjavu o povlačenju prije primitka ponude ili istodobno s njom. Razlika između povlačenja ponude i opoziva ponude je u tome, što je povlačenje moguće samo do trenutka u kojemu ponuda počinje stvarati pravne učinke, odnosno do trenutka kada je ponuđeni primio ponudu, dok je opoziv ponude moguć do trenutka u kojemu je ponuđeni otposlao prihvat ponude.

 

Opća ponuda

Poseban oblik ponude je opća ponuda, koja sadrži sve sastojke kao i ponuda s tom razlikom da nije upućena određenoj osobi, već neodređenom broju osoba.  Od ponude treba razlikovati tzv. poziv da se učini ponuda, odnosno poduzimanje radnji koje predstavljaju inicijativu da se učini ponuda pod određenim uvjetima.  ZOO izričito propisuje da se izlaganje robe s naznakom cijene smatra ponudom, ako drukčije ne proizlazi iz okolnosti slučaja ili običaja. Dok se slanje kataloga, cjenika, tarifa i drugih obavijesti te oglasi dani u tisku, lecima, radiom, televizijom, elektroničkim putem ili na koji drugi način ne smatraju se ponudom za sklapanje ugovora, nego samo pozivom da se učini ponuda pod objavljenim uvjetima, ako drukčije ne proizlazi iz takvih izjava volje.

 

Učinak ponude
U pogledu učinaka ponude važno je odrediti vrijeme vezanosti ponuditelja ponudom, odnosno od kada i do kada ona djeluje. Ponuda vezuje ponuditelja od trenutka kada ona prispije ponuđenom. Kad je riječ o trenutku do kojega obvezuje ponuda razlikuje se više slučajeva. Ponuda u kojoj je određen rok za njen prihvat obvezuje ponuditelja do isteka tog roka. Rok za prihvat počinje teći od dana naznačenog u pismu, a ako pismo nije datirano onda od dana kada je pismo predano pošti.  Ako u ponudi nije određen rok za njen prihvat valja razlikovati situacije u kojima je takva ponuda učinjena nazočnoj osobi od situacija u kojima je ponuda učinjena odsutnim osobama. Pri tome se nazočnim osobama smatraju osobe koje imaju mogućnost neposredne i izravne komunikacije. Ponuda učinjena nazočnoj osobi obvezuje ponuditelja vrlo kratko – ona će se smatrati odbijenom ako nije prihvaćena bez odgađanja, osim ako iz okolnosti proizlazi da ponuđenome pripada stanovit rok za razmišljanje. Ponuda učinjena odsutnoj osobi u kojoj nije određen rok za prihvat obvezuje ponuditelja za vrijeme koje je redovito potrebno da ponuda stigne ponuđenome, da je on razmotri, o njoj odluči i da odgovor o prihvaćanju stigne ponuditelju.

 

17.02.2016.