Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2946 Žalba protiv rješenja
Appeal against rulling

Pravni temelj

67.ZUS

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2947 Prijedlog za obnovu spora
2945 Žalba protiv presude
2940 Prijedlog za povrat u prijašnje stanje
SUDSKA PRAKSA
Dopuna žalbe (Us-9733/00)
Šutnja uprave (7 UsI-947/12-16) (Pr)
Prijem u hrvatsko državljanstvo (Us-587/2010-7)
Upravni spor - dopunska presuda (Us-324/11)
Šutnja uprave (Us-7025/00)
Šutnja uprave (7 UsI-947/12-16) (Pr)
Javna nabava - odlučivanje o žalbi (Us-1683/2005)
Upravni spor - dopunska presuda (Us-324/11)
Upravni spor - neizvršenje presude zbog zahtjeva za zaštitu zakonitosti (Us-2180/11)
Upravni spor - stvarna nadležnost (Us-4914/10)
Upravni spor - izvršenje presude (Usž-19/12)
Upravni spor zbog šutnje uprave - povlačenje tužbe (Us-12470/11)
Upravni spor protiv rješenja Vlade RH (Us-4348/10)
Upravni spor - obeštećenje korisnika mirovine (Us-9767/11)
Napomena

Upravni spor    spor pred sudom o zakonitosti upravnoga akta. Mogu ga pokrenuti fizičke ili pravne osobe, ako drže da im je aktom povrijeđeno neko pravo ili neposredan osobni interes utemeljen na zakonu, te nadležni državni odvjetnik ili drugo zakonom ovlašteno tijelo. U teoriji se upravni sporovi dijele na;  sporove o zakonitosti upravnog akta i sporove pune jurisdikcije; prvotne i naknadne sporove te; objektivne i subjektivne sporove. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1697.)