Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

73.st.3.ZKP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2821.2 Prijedlog okrivljenika za određivanje jamstva
2814 Zahtjev za razmatranje i prepisivanje kaznenog spisa
2812 Zahtjev okrivljenika za postavljanje branitelja
SUDSKA PRAKSA
Troškovi branitelja po službenoj dužnosti (Kv-56/11)
Napomena