Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

212. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2003 Tužba radi smetanja posjeda prava (služnostI)
2056 Tužba radi utvrđenja ograničenja prava služnosti
2057 Tužba radi utvrđenja prestanka osobne služnosti
2588 Prijedlog za brisanje prava služnosti doživotnog uživanja
2568 Prijedlog za uknjižbu stvarne služnosti
2570 Prijedlog za uknjižbu osobne služnosti uporabe nekretnine
2569 Prijedlog za uknjižbu osobne služnosti prava stanovanja
2063 Tužba radi utvrđenja oživljavanja služnosti
1810 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (kućna služnost)
1811 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (služnost puta)
1820 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo stanovanja) Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Stjecanje prava služnosti (Gž-1553/2008-2)
Pravo plodouživanja (Rev-137/2007-2)
Osnivanje prava služnosti (Gž-1505/2008)
Smetanje posjeda (13 Gž.3280/11-2)
Javno dobro u općoj uporabi (Gž.2436/12-2)
Zaštita posjeda (Gž-926/2010)
Pravo služnosti stanovanja i plodouživanja nekretnine (Gž-180/08-2)
Ovlasti plodouživatelja (Gž-37/2012)
Napomena

Osobne služnosti    stvarna prava koja ovlašćuju pojedinačno određenu osobu da se na određeni način služi tuđom stvari. Osobne služnosti su strogo osobna prava ustanovljena u korist određene osobe a traju onoliko vremena za koliko su osnovane, najduže do ovlaštenikove smrti. Nasljedive su samo ako su izričito osnovane za ovlaštenikove nasljednike. Načelno su djeljive. U osobne služnosti spadaju pravo plodouživanja, pravo uporabe i pravo stanovanja. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1003.)