Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

519.-536. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1220.1 Ugovor o zakupu
1220.2 Ugovor o zakupu
1224.1 Ugovor o zakupu poslovnog prostora
1224.2 Ugovor o zakupu poslovnog prostora
1225 Ugovor o zakupu ugostiteljskog prostora
1227.2 Ugovor o podzakupu
1228 Sporazum o raskidu ugovora o zakupuSlobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Prešutno obnavljanje ugovora o zakupu - status ovršne isprave (Gž-1567/08)
Isplata zakupnine (Rev 724/09)
Odgovornost zakupca za štetu (Rev t-286/10-3)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - otkaz zbog neplaćanja zakupnine (Gž-1130/11-2)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - prestanak otkazom (Gž-705/11)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - prava i obveze ugovornih strana (Gž-548/10-2)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - sklapanje s neovlaštenom osobom (Rev 885/07-2)
Stjecanje bez osnove - korištenje poslovnog prostora nakon isteka ugovora (Gž-567/08)
Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta (Gž-179/18-2)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - predaja u posjed (GZZ 18/2006-2)
Napomena

 

Zakup     ugovor kojim se zakupodavac obvezuje predati zakupniku određenu stvar na korištenje, a ovaj se obvezuje plaćati mu za to određenu zakupninu. Davanje stvari u zakup podrazumijeva uporabu s pravom pribiranja plodova, dok se kod najma stvar daje na uporabu. Bitni sastojci ugovora o zakupu jesu stvar koja je predmet zakupa, zakupnina i vrijeme trajanja. Po prirodi i svrsi zakupa njegov predmet ne mogu biti potrošne stvari. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1811.- 1812.)