Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1705 Ugovor o vođenju poslova i prijenosu dobiti
Control and profit transfer agreement

Pravni temelj

479. ZTD

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1700.1 Ugovor o prijenosu dobiti
1701 Ugovor o zajednici dobiti
1703 Ugovor o vođenju poslova društva
SUDSKA PRAKSA
Vođenje poslova društva (Pž-7252/07-3) (Pr.)
Podjela dobiti (Revt-40/07-2)
Podjela dobiti (Pž-6648/2005)
Upotreba dobiti (Pž-8732/2003)
Ugovor o zamjeni nekretnina - ovisno i vladajuće društvo (Pž-2374/01)
Poduzetnički ugovor (Revt-68/07-2)
Napomena

 

Ugovor o vođenju poslova društva   vrsta poduzetničkog ugovora kojim društvo kapitala (dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću) podvrgava vođenje poslova drugome društvu. S obzirom na odnos između društava koje nastaje takvim ugovorom, društvo koje podvrgava vođenje poslova svoga društva drugome društvu smatra se ovisnim društvom, a drugo društvo se smatra vladajućim društvom. Ugovorne strane su ovisno i vladajuće društvo a za njegovu valjanost potrebno je da se s njime suglasi skupština društva koje podvrgava vođenje poslova drugome društvu. ZTD propisuje određene obveze vladajućeg društva. U praksi su ugovor o vođenju poslova i ugovor o prijenosu dobiti najčešće povezani u jedan ugovor (Izvor: Rječnik trgovačkog prava, 1997., str. 561.-562.)