Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

378. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1850 Međuvlasnički ugovorSlobodan pristup
2040 Tužba vlasnika radi vraćanja nekretnine od posjednika (Reivindikacija)
1855 Ugovor o utvrđivanju suvlasničkih udjela
1800.1 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
2018 Tužba radi plaćanja naknade radi uporabe tuđe nekretnine
SUDSKA PRAKSA
Suvlasništvo - izvanredni poslovi (Gž-629/2009-2)
Odgovornost upravitelja za štetu (Gž-2171/2008)
Upravitelj zgrade - pasivna legitimacija (Revt 243/2010-2)
Preuređenje suvlasničke zgrade (Gž-185/07-2)
Sudska dioba suvlasničke nekretnine (Gž-372/2007)
Suvlasništvo - fizička dioba u ovrsi Gž Ovr-1302/16-2
Suvlasništvo stambene zgrade - zajedničke prostorije (Gž-6517/16)
Utvrđenje stečenog prava suvlasništva na nekretnini (Gž-8748/12-2)
Suvlasništvo - odvoz komunalnog otpada (Gž-3858/13-2)
Zajednička pričuva - zastara tražbine (Gž-963/14-2)
Zajednička pričuva (Gž-389/15-2)
Bespravno sagrađena zgrada - međuvlasnički ugovor - pričuva (Gž-3107/14-2)
Zajednička pričuva - zahtjevanje plaćanja (Gž-2023/2013-2).
Zajednički dio zgrade - krov (Gž.4990/12-2)
Razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva (Rev-1085/07-2)
Pasivna legitimacija suvlasnika nekretnine (Gž-11683/11-3)
Suvlasnički dijelovi nekretnine (Rev x -995/13-2)
Upravljanje zajedničkom stvari - izvanredna uprava (Gž-2977/12-2)
Odgovornost suvlasnika za štetu (Gž.4109/11-2)
Zajednička pričuva (10 Gž.1357/12-2)
Upravitelj kao stranka u postupku (Gž Ovr-416/2022-2).
Ulaganje u suvlasničku nekretninu (Gž-1538/05)
Napomena