Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

378. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2018 Tužba radi plaćanja naknade radi uporabe tuđe nekretnine
1800.1 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
1855 Ugovor o utvrđivanju suvlasničkih udjela
2040 Tužba vlasnika radi vraćanja nekretnine od posjednika (Reivindikacija)
1850 Međuvlasnički ugovorSlobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Zajednička pričuva (10 Gž.1357/12-2)
Odgovornost suvlasnika za štetu (Gž.4109/11-2)
Upravljanje zajedničkom stvari - izvanredna uprava (Gž-2977/12-2)
Suvlasnički dijelovi nekretnine (Rev x -995/13-2)
Pasivna legitimacija suvlasnika nekretnine (Gž-11683/11-3)
Razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva (Rev-1085/07-2)
Zajednički dio zgrade - krov (Gž.4990/12-2)
Zajednička pričuva - zahtjevanje plaćanja (Gž-2023/2013-2).
Bespravno sagrađena zgrada - međuvlasnički ugovor - pričuva (Gž-3107/14-2)
Zajednička pričuva (Gž-389/15-2)
Zajednička pričuva - zastara tražbine (Gž-963/14-2)
Suvlasništvo - odvoz komunalnog otpada (Gž-3858/13-2)
Utvrđenje stečenog prava suvlasništva na nekretnini (Gž-8748/12-2)
Suvlasništvo stambene zgrade - zajedničke prostorije (Gž-6517/16)
Suvlasništvo - fizička dioba u ovrsi Gž Ovr-1302/16-2
Sudska dioba suvlasničke nekretnine (Gž-372/2007)
Preuređenje suvlasničke zgrade (Gž-185/07-2)
Upravitelj zgrade - pasivna legitimacija (Revt 243/2010-2)
Odgovornost upravitelja za štetu (Gž-2171/2008)
Suvlasništvo - izvanredni poslovi (Gž-629/2009-2)
Ulaganje u suvlasničku nekretninu (Gž-1538/05)
Napomena