Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1610.2 Ugovor o radu na određeno vrijeme
Temporary work contract

Pravni temelj

12. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1601.2 Ugovor o radu za stalne sezonske poslove
1610.1 Ugovor o radu na određeno vrijeme
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o radu - sudski raskid (Gžr-1654/10)
Pravilnik o radu (Revr 721/05-2)
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa (Pž-4965/2009)
Ugovor o radu na određeno vrijeme (Gž-3530/08)
Obvezni sadržaj ugovora o radu (Revr-1582/2010-2)
Teret dokazivanja ugovora o radu (Revr-977/12-2)
Prenošenje ugovora o radu (Revr 1513/10-2 )
Sudski raskid ugovora o radu (Revr 1958/15-2)
Napomena

Ugovor o radu na određeno vrijeme   ugovor poslodavca i radnika na određeno vrijeme kojim se uređuje njihov ugovorni radni odnos, kojim radnik svoje radne sposobnosti stavlja na raspolaganje poslodavcu na određeno vrijeme te za to prima naknadu u vidu plaće. Sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme je najčešće predviđeno kao iznimkaunutar radnog odnosa odnosno zakonodavstva radnog prava,pa se može sklopiti za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen objektivnim razlozima, opravdanim rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str. 1662.-1663.)