Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

550.r ZTD

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1704.1 Ugovor o prijenosu poslovnog udjela
1705 Ugovor o vođenju poslova i prijenosu dobiti
1730 Ugovor o pripajanju dioničkog društva drugom dioničkom društvu
1732 Ugovor o spajanju dva dionička društva
1710 Ugovor o spajanju dva društva s ograničenom odgovornošću
1700.2 Ugovor o prijenosu dobiti
SUDSKA PRAKSA
Preuzimanje i pripajanje drugom društvu - status uprave (Revr 1539/11-2)
Poduzetnički ugovor (Revt-68/07-2)
Sklapanje ugovora jedinog člana društva sa samim sobom (Pž-1651/03)
Podjela i preuzimanje društva (Gž-1653/16-2)
Podjela s preuzimanjem (74. Pž-3539/13-5)
Isključenje prava glasa prilikom preuzimanja dioničkog društava (Mišlj. HANFA 25.04.2014.)
Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje d.d. (Us-11272/2010-5) (Pr)
Zaštita malih dioničara kod preuzimanja (U-III/564/2014) (Od)
Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje d.d. (Us-4244/2010-4) (Pr)
Porezne obveze pri izdvajanju pojedinih dijelova poduzeća (Mišlj. PU od 19.11.2002.)
Pripajanje društava koje je izvršilo reinvestiranje dobiti (Mišlj. Porezna uprava 16.8.2016.)
Podjela društva i ugovor o radu (Revr 1049/10-2)
Očuvanje temeljnog kapitala nakon provedenog postupka pripajanja društva koji drži poslovne udjele preuzimatelja (Mišlj. Porezne uprave od 13.3.2017.)
Napomena