Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1100.3 Ugovor o kupoprodaji stana
Contract of sale of the apartment

Pravni temelj

376.-473.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1101 Ugovor o kupoprodaji zemljišta
1122.1 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine
1123 Sporazum o raskidu ugovora o kupoprodaji
1122.3 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnineSlobodan pristup
1129 Zapisnik o primopredaji nekretnine
2573 Prijedlog za upis prava vlasništva u knjigu položenih ugovora
25852 Prijedlog radi opravdanja predbilježbe i uknjižbe prava vlasništva na nekretnini
2572 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva stranca (ugovor o kupoprodaji)
1100.2 Ugovor o kupoprodaji stanaSlobodan pristup
1100.1 Ugovor o kupoprodaji stana
11001 Aneks ugovoru o kupoprodaji stana
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o kupoprodaji s obročnim otplatama cijene - bitni sastojci (Gž-7168/07-2)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Gl-1645/10-2)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Pž-4173/2004)
Vlasništvo nad nekretninama (Gž-3477/05)
Nekretnine u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (Rev - 830/08-2)
Nacionalizirana nekretnina (Gž-3239/2017-2)
Kapara - kad nema kupoprodaje (Rev 3248/1999)
Naknada tržišne vrijednosti oduzetog dijela nekretnine (Gž-414/2020-4)
Nekretnina - pomorsko dobro (Gž Zk-35/2021-2)
Stjecanje prava vlasništva na ekspropriranoj nekretnini (Gž-394/2018-2)
Naknada radi posjeda tuđe nekretnine (Gž 1465/2017-2)
Utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnine (Mišljenje Porezne uprave od 8.5.2015.)
Obračun poreza na promet nekretnina (Mišljenje Porezne uprave od 20.4.2016.)
Maloljetna osoba kao prodavatelj nekretnine (Gž-6390/09)
Kupoprodaja - odgovornost za nedostatke (Pž-4860/2007)
Kupoprodaja - obavijest o nedostacima stvari (Rev-618/11-2)
Kupoprodaja - jamstveni list (Pž-4535/02)
Ugovor o kupoprodaji - isplata cijene (Pž-2379/03)
Napomena