Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1514 Ugovor o kreditu na temelju zaloga vrijednosnih papira (stambene štednje)
Loan contract based on pledged securities (housing saving)

Pravni temelj

1025.-1027.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1512 Ugovor o potrošačkom kreditu
1515 Ugovor o nenamjenskom kreditu
1510.1 Ugovor o kreditu
1510.2 Ugovor o kreditu
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o kreditu - zastara potraživanja (Pž-5536/04)
Ugovor o kreditu - oblik (Pž-6911/02)
Napomena