Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

63. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2010 Tužba radi utvrđenja zajedničkog vlasništva
1805 Ugovor o raspolaganju zajedničkom stvari
1806.2 Ugovor o diobi zajedničke imovine
2052 Tužba radi utvrđenja da je nakon diobe prestala stvarna služnost
SUDSKA PRAKSA
Geometrijska dioba nekretnine- civilna dioba (Gž -8057/12)
Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja (Gž-2811/12-2)
Upravljanje zajedničkom stvari - izvanredna uprava (Gž-2977/12-2)
Konvalidacija ugovora o diobi (22 Gž-648/20-2).
Dioba bračne stečevine - zabilježba spora (Gž-728/15-2)
Presuda umjesto diobnog ugovora (Gž 8914/11)
Bračna stečevina - otkup stana (Gžx.145/13-3)
Geometrijska dioba (Gž. 314/10-2)
Napomena

 

Zajedničko vlasništvo    pravo vlasništva više osoba na istoj nepodijeljenoj stvari s udjelima koji nisu određeni, ali su odredivi. Stvar može biti u zajedničkom vlasništvu samo na temelju zakona. Kod zajedničkog vlasništva postoji određena veza osobnopravne naravi između zajedničara (nasljedstvo, ortaštvo). Zajedničari mogu štiti zajedničku stvar samo kao cjelinu. U sumnji sudjeluju li osobe u suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu neke stvari, smatra se da se radi o suvlasništvu. Zajedničari imaju pravo na diobu zajedničke stvari, nakon čega nastaje suvlasništvo. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1800.)