Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

369.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1100.2 Ugovor o kupoprodaji stanaSlobodan pristup
1100.1 Ugovor o kupoprodaji stana
1116 Ugovor o kupoprodaji s kaparom
1117 Ugovor o kupoprodaji s odustatninom
1120 Ugovor o kupoprodaji sa isključenjem odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke
1121 Predugovor ugovoru o kupoprodaji pokretnineSlobodan pristup
1123 Sporazum o raskidu ugovora o kupoprodaji
1228 Sporazum o raskidu ugovora o zakupuSlobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Raskid ugovora - učinak (Rev x -645/2009-2)
Ugovor o kupoprodaji prema ugovoru o djelu (Pž-7645/03)
Ugovor o kupoprodaji s obročnim otplatama cijene - bitni sastojci (Gž-7168/07-2)
Ugovor o kupoprodaji - isplata cijene (Pž-2379/03)
Raskid ugovora prije razdoblja obveznog trajanja (Gž-1006/16)
Raskid ugovora - ispunjenje glavne obveze (Gžn-1327/14-2)
Učinci raskida ugovora (Rev -453/11-2)
Pravo stranaka nakon raskida ugovora o organiziranom putovanju (Gž. 1359/08-2)
Raskid dvostranog ugovora (Rev -1307/10-2)
Učinci raskida ugovora (Revrx 1566/12-2)
Raskid ugovora zbog neispunjenja (Rev x-158/11-2)
Raskid ugovora zbog neispunjenja (Pž-2535/2006)
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (Rev-717/2005-2)
Ugovorna kazna - raskid ugovora (Revt 304/11-2)
Raskid ugovora o trgovinskom zastupanju (II Rev 94/1999-2)
Učinak raskida ugovora (Revt-304/11-2)
Raskid ugovora jednostranom izjavom (Pž-6320/2007)
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (Pž-5925/2007)
Jednostrani raskid ugovora (6 Gž-1023/2018-2)
Prijevremeni raskid ugovora - naknada (Gž 1381/2018-2)
Početak zastare kod raskida ugovora (Rev x 273/2017-2)
Raskid ugovora - ispunjenje glavne obveze (Gžn-1327/14-2)
Raskid ugovora - učinak (Rev-266/2007-2)
Raskid ugovora prije isteka roka (Pž-6944/2003)
Napomena