Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

412.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1114 Ugovor o kupoprodaji sa pridržajem prava vlasništvaSlobodan pristup
1101 Ugovor o kupoprodaji zemljišta
1100.2 Ugovor o kupoprodaji stanaSlobodan pristup
2135 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji i naknade šteteSlobodan pristup
21542 Tužba za raskid ugovora o djelu i naknade štete
2137 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji i povrata predujma
2139 Tužba radi zamjene stvari zbog neispravnog funkcioniranja
SUDSKA PRAKSA
Raskid ugovora - učinak (Rev x -645/2009-2)
Jednostrani raskid ugovora (6 Gž-1023/2018-2)
Raskid ugovora prije razdoblja obveznog trajanja (Gž-1006/16)
Raskid ugovora - ispunjenje glavne obveze (Gžn-1327/14-2)
Raskid ugovora zbog neispunjenja (Rev x-158/11-2)
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (Pž-5925/2007)
Raskid ugovora jednostranom izjavom (Pž-6320/2007)
Raskid ugovora o trgovinskom zastupanju (II Rev 94/1999-2)
Ugovorna kazna - raskid ugovora (Revt 304/11-2)
Odgovornost za raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju (Gž-200/08-2)
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (Rev-717/2005-2)
Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju (Rev 1616/15-3)
Raskid ugovora o kreditu - zastara potraživanja (Gž-936/2018-2)
Prijevremeni raskid ugovora - naknada (Gž 1381/2018-2)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Gl-1645/10-2)
Parnični troškovi - odvjetnička tarifa (Pž-5232/09)
Obvezno pravo - šutnja ponuđenog (Pž-742/07)
Raskid ugovora prije isteka roka (Pž-6944/2003)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Pž-4173/2004)
Početak zastare kod raskida ugovora (Rev x 273/2017-2)
Raskid ugovora - ispunjenje glavne obveze (Gžn-1327/14-2)
Raskid ugovora - učinak (Rev-266/2007-2)
Napomena