Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

57.ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1806.1 Ugovor o diobi zajedničke imovine
1805 Ugovor o raspolaganju zajedničkom stvari
2091 Tužba radi utvrđenja da je tužitelj prenamjenom zajedničkih prostorija stekao vlasništvo
2015 Tužba radi utvrđenja dužnosti održavanja zajedničke ograde
2016 Tužba radi utvrđenja da ograda nije zajednička
SUDSKA PRAKSA
Stjecanje vlasništva - razvrgnuće (Rev–132/03)
Zajednički dio zgrade - krov (Gž.4990/12-2)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice (Mišlj. Porezne uprave od 27.6.2017.)
Zajednička pričuva - zastara tražbine (Gž-963/14-2)
Zajednički dio zgrade - krov (Gž.4990/12-2)
Suvlasništvo stambene zgrade - zajedničke prostorije (Gž-6517/16)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice (Mišlj. Porezne uprave od 27.6.2017.)
Stjecanje prava vlasništva (Gž-451/2019-2)
Zajednička pričuva - fiducijarni vlasnik (Gž-276/2017-2).
Tužba radi utvrđenja (Pž-7895/03)
Suvlasništvo stambene zgrade - zajedničke prostorije (Gž-6517/16)
Upravljanje zajedničkom stvari - izvanredna uprava (Gž-2977/12-2)
Napomena

 

Zajedničko vlasništvo    pravo vlasništva više osoba na istoj nepodijeljenoj stvari s udjelima koji nisu određeni, ali su odredivi. Stvar može biti u zajedničkom vlasništvu samo na temelju zakona. Kod zajedničkog vlasništva postoji određena veza osobnopravne naravi između zajedničara (nasljedstvo, ortaštvo). Zajedničari mogu štiti zajedničku stvar samo kao cjelinu. U sumnji sudjeluju li osobe u suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu neke stvari, smatra se da se radi o suvlasništvu. Zajedničari imaju pravo na diobu zajedničke stvari, nakon čega nastaje suvlasništvo. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1800.)