Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

174. - 176. i 220. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1810 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (kućna služnost)
2050 Tužba radi utvrđenja postojanja stvarne služnosti
2051 Tužba radi utvrđenja da je ovlaštenik služnosti dužan održavati poslužnu stvar
2052 Tužba radi utvrđenja da je nakon diobe prestala stvarna služnost
2056 Tužba radi utvrđenja ograničenja prava služnosti
SUDSKA PRAKSA
Gubitak služnosti uslijed neizvršavanja (Gž-2468/15-2)
Ukidanje prava služnosti (Gž-1158/15-2)
Stjecanje prava služnosti (Gž-1553/2008-2)
Osnivanje prava služnosti (Gž-1505/2008)
Osnivanje služnosti puta (Gž-2746/15-2)
Oporezivanje primitaka isplaćenih po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti (Mišlj. Por. uprave 23.3.2017.)
Plodouživanje - osobne služnost (Gž Zk-269/18-2)
Zakonska služnost (Gž Zk-214/18-2)
Služnosti - ukidanje služnosti puta (Gž-6121/18-2)
Osnivanje prava služnosti (Gž-1505/2008)
Pravo služnosti stanovanja i plodouživanja nekretnine (Gž-180/08-2)
Zaštita od uznemiravanja (Rev-754/11-2)
Napomena

 

Stvarne služnosti    stvarno pravo svagdašnjeg vlasnika povlasne nekretnine da se za potrebe te nekretnine služi na određen način nekretninom drugog vlasnika (poslužna nekretnina) ili da zahtijeva od svagdašnjeg vlasnika poslužne nekretnine da se suzdržava od obavljanja određenih radnji koje bi inače imao pravo obavljati na njoj. Prema prirodi i namjeni povlasne nekretnine razlikuju se poljske ili zemljišne i kućne ili gradske služnosti. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1538.)