Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

174. - 176. i 220. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2056 Tužba radi utvrđenja ograničenja prava služnosti
2052 Tužba radi utvrđenja da je nakon diobe prestala stvarna služnost
2051 Tužba radi utvrđenja da je ovlaštenik služnosti dužan održavati poslužnu stvar
2050 Tužba radi utvrđenja postojanja stvarne služnosti
1810 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (kućna služnost)
SUDSKA PRAKSA
Zaštita od uznemiravanja (Rev-754/11-2)
Pravo služnosti stanovanja i plodouživanja nekretnine (Gž-180/08-2)
Osnivanje prava služnosti (Gž-1505/2008)
Služnosti - ukidanje služnosti puta (Gž-6121/18-2)
Zakonska služnost (Gž Zk-214/18-2)
Plodouživanje - osobne služnost (Gž Zk-269/18-2)
Oporezivanje primitaka isplaćenih po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti (Mišlj. Por. uprave 23.3.2017.)
Osnivanje služnosti puta (Gž-2746/15-2)
Osnivanje prava služnosti (Gž-1505/2008)
Stjecanje prava služnosti (Gž-1553/2008-2)
Ukidanje prava služnosti (Gž-1158/15-2)
Gubitak služnosti uslijed neizvršavanja (Gž-2468/15-2)
Napomena

 

Stvarne služnosti    stvarno pravo svagdašnjeg vlasnika povlasne nekretnine da se za potrebe te nekretnine služi na određen način nekretninom drugog vlasnika (poslužna nekretnina) ili da zahtijeva od svagdašnjeg vlasnika poslužne nekretnine da se suzdržava od obavljanja određenih radnji koje bi inače imao pravo obavljati na njoj. Prema prirodi i namjeni povlasne nekretnine razlikuju se poljske ili zemljišne i kućne ili gradske služnosti. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1538.)