Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

1047.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2186 Tužba radi naknade štete od organizatora priredbe
2172 Tužba radi naknade štete uzrokovane opasnom djelatnošću
2171 Tužba radi naknade prekomjerne štete
2165 Tužba radi naknade štete nalogoprimcu
2157 Tužba radi otklanjanja nedostataka građevine i naknade štete
21542 Tužba za raskid ugovora o djelu i naknade štete
2135 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji i naknade šteteSlobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Opasna stvar - dizalo (Gž-165/18-2)
Uklanjanje opasnosti štete (Gž-96/13-2)
Odgovornost za štetu zbog opasne stvari (Rev x-487/2009-2)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Pravo na pravičnu novčanu naknadu u slučaju smrti člana obitelji (Rev-70/09-2)
Opasna stvar (Rev-535/09-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Odgovornost za štetu od opasne stvari - zračni jastuk (Rev 513/10-2)
Opasna stvar - pas bez kontrole (Gž-2997/15-3)
Kanal - opasna stvar (Rev x-1209/16-2)
Odgovornost za štetu od opasne stvari - pas (22 Gž-1053/19-2)
Opasna stvar - krovište kuće (Gž-1858/17-2)
Opasna stvar - dalekovod pod naponom (Gž-1867/17-2)
Opasna radnja - košnja trave (Gž-456/17-2)
Odgovornost za štetu imatelja opasne stvari (Rev-926/2006-2)
Opasna radnja - rušenje stabla (Rev-884/2009-2)
Odgovornost za štetu od opasne stvari - oslobođenje od odgovornosti (Rev 315/2005-2)
Napomena