Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
2186 Tužba radi naknade štete od organizatora priredbe
2181 Tužba radi naknade štete u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja
2180 Tužba radi plaćanja novčane rente zbog izgubljenog uzdržavanja
2175 Tužba radi plaćanja rente zbog teške tjelesne ozljede
2185 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete u prometnoj nezgodi, solidarna odgovornost
2183 Tužba radi novčane naknade neimovinske (nematerijalne) štete
SUDSKA PRAKSA
Naknada neimovinske štete - mišljenje pravnih stručnjaka (Gž. 1214/10-2)
Naknada štete zbog smrti bliskog srodnika - opasna radnja (Pr. shvać. VS Su-IV-16/2021-2)
Pravo braće i sestara na novčanu naknadu neimovinske štete (Rev-622/2007-2)
Nemogućnost restitucije (Gž. 1027/03-2)
Odgovornost za štetu organizatora priredbe (Gž-4424/2008)
Zastara tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom (Rev-792/2006-2)
Novčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Zastara tražbine naknade štete (Rev-921/2007-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Interni pravilnik - temelj za utvrđivanje osnova i visine štete (Rev x 750/13-2)
Doprinos oštećenika šteti (Rev -718/10-2)
Nasljeđivanje iznosa materijalne štete (Rev -1867/11-2)
Odgovornost jedinice lokalne samouprave za štetu koju počini životinja lutalica (Gž-3791/11-3)
Naknada štete - izmakla dobit (Gž. 148/10-2)
Popravljanje neimovinske štete - osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu (Rev- 70/2009-2)
Nenovčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Naknada neimovinske štete unucima (Gž-1574/17-2)
Naknada neimovinske štete srodnicima osobe u pritvoru (Gž-2352/17-2)
Napomena