Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

38.-40.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1001 Ugovor sa fakultativnom obvezom
1002 Ugovor sa djeljivom obvezom
1003 Ugovor sa solidarnom obvezom
2101 Tužba radi ispunjenja alternativne obveze
1000 Ugovor sa alternativnom obvezom
SUDSKA PRAKSA
Ortaštvo - ispunjenje obveza (Revt 302/14-2)
Fakultativna obveza - tražbina (Pž 257/05-3) (Pr)
Ispunjenje obveza od strane treće osobe (Rev x-118/10-2)
Ispunjenje obveze u roku (Revt-164/09-2)
Nemogućnost ispunjenja (Rev-690/2007-2)
Ispunjenje obveze (Rev-1153/2006-2)
Raskid ugovora zbog neispunjenja (Pž-2535/2006)
Redoslijed uračunavanja ispunjenja (Rev 2456/2018-2)
Alternativne obveze (REV412/2003-2)
Razlika između alternativne i fakultativne obveze (Pž-2419/93)
Raskid dvostranog ugovora (Rev -1307/10-2)
Sklapanje ugovora - izjava volje (Rev -847/10-2)
Učinci raskida ugovora (Revrx 1566/12-2)
Raskid ugovora jednostranom izjavom (Pž-6320/2007)
Raskid ugovora zbog neispunjenja (Rev x-158/11-2)
Napomena

Fakultativna obveza   obveza kod koje dužnik duguje samo jednu činidbu, ali mu je dopušteno osloboditi se svoje obveze ispunjenjem neke druge određene čindbe. Izbor je na strani dužnika i njime se dužnik može poslužiti sve dok vjerovnik u postupku ovrhe ne dobije dugovanu činidbu. Vjerovnik može od dužnika zahtijevati samo dugovanu činidbu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 330.)