Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2913 Prijedlog za vještačenje
Motion for expert witness

Pravni temelj

65.ZUP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2912 Zahtjev za priznanje svojstva stranke u postupku
2914 Prijedlog za povrat u prijašnje stanje
2940 Prijedlog za povrat u prijašnje stanje
2945 Žalba protiv presude
2946 Žalba protiv rješenja
SUDSKA PRAKSA
Vještačenje (Rev 578/2019-6)
Vještačenje medicinskih podataka (Us-11660/2005-5)
Napomena