Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2315.1 Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu
Notice due to business reasons

Pravni temelj

115. st. 1. t.1.ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2321 Otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora
2342 Obavijest radničkom vijeću o namjeravanom otkazu ugovora o radu Slobodan pristup
2315.2 Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu
2313.1 Otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika Slobodan pristup
2313.2 Otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
2314.2 Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu
2321 Otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora
1600.2 Ugovor o radu
SUDSKA PRAKSA
Otkaz ugovora o radu - otvaranje stečajnog postupka (Revr -626/2011-2)
Odbijanje primitka odluke o otkazu ugovora o radu (Revr-780/2011-2)
Obvezni sadržaj ugovora o radu (Revr-1582/2010-2)
Sadržaj ugovora o radu (Revr-762/11-2)
Pravo radnika na otpremninu (Revr-935/10-2)
Postupak prije otkazivanja ugovora o radu (Revr -941/2012-2)
Ugovor o radu - sudski raskid (Gžr-1654/10)
Poslovno uvjetovan otkaz ugovora o radu (Revr-1251/11-2)
Teška povreda obveze iz radnog odnosa (Revr-480/13-2)
Radničko vijeće kao stranka pred sudom (Gž-31/11-2)
Temeljne obaveze iz radnog odnosa (Revr-349/12-2)
Opravdani razlozi za otkaz (Revr-446/12-2)
Načini prestanka ugovora o radu (Revr-568/09-2)
Sadržaj otkaza ugovora o radu (Revr-138/2005-2)
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa (Pž-4965/2009)
Sporazum o raskidu ugovora o radu (REVR-619/2005-2)
Obveza savjetovanja sa radničkim vijećem prije donošenja otkaza (Revr 238/09-2)
Redovit otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Revr-165/2004-2)
Redoviti otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Gžr-1837/10)
Napomena

 

Otkaz ugovora o radu način prestanka ugovora o radu, jednostrano očitovanje volje stranke radnoga odnosa, poslodavca ili radnika, kojim ona izražava namjeru da određe­noga dana okonča radni odnos. To očitovanje, nakon što bude dostavljeno drugoj strani, uz ispunjenje određenih pravnih pretpostavki i provedenoga postupka, dovodi do prestanka ugovora o radu te tako i ugovornoga radnoga odnosa. Ako pretpostavke ne bi bile zadovolje­ne, otkaz ugovora o radu ne bi bio dopušten. Ugovor o radu može se otkazati samo pismeno, a poslodavac je dužan otkaz i obrazložiti. U postupku otkaziva­nja važnu ulogu ima radničko vijeće. Pod određenim uvjetima, nakon otkaza ugovora o radu rad­nik nastavlja raditi za trajanja otkaznoga roka te mu može pripadati pravo na otpremninu po prestanku radnoga odnosa. Otkaz može biti re­doviti i izvanredni, a postoji i otkaz s ponudom izmijenjenoga ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1010.)