Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

80. ZJN

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3951 Izjava o prihvaćanju prokure
3004 Izjave članova društva o nepodmirenim dugovanjima
3000 Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću - javnobilježnički aktSlobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Dužna pozornost članova uprave (Pž-5270/04)
Opoziv člana uprave (Revr-833/2005-2 )
Napomena