Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

5.ZOR i 8.PSNVER

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2308 Izjava o dobrovoljnom pristanku na radu u preraspodjeljenom radnom vremenu duljem od 48 sati
16202 Suglasnost poslodavca za sklapanje ugovora s nepunim radnim vremenom (o dopunskom radu)
2309 Odluka o rasporedu radnog vremena
23491 Evidencija o radniku
2304 Zahtjev za davanje suglasnosti za uvođenje preraspodjele radnog vremena
23492 Posebna evidencija o radniku
2326 Odluka o neplaćenom dopustu
2327 Nalog za prekovremeni radSlobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o radu na određeno vrijeme (Gž-3530/08)
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa (Pž-4965/2009)
Diskriminacija radnog mjesta (Revr 135/09-2)
Obveze iz radnog odnosa (Rev r-710/12-2)
Temeljne obaveze iz radnog odnosa (Revr-349/12-2)
Primjena blažeg zakona (Gž-1927/14)
Naknada plaće za vrijeme prekida rada (Revr -189/13-2)
Napomena

Donošenjem Pravilnika izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (Nar. nov., br. 97/15.) poslodavci koji u evidenciji radnog vremena za svaki dan vode podatke o početku i završetku radnog vremena više ne moraju voditi podatke o dnevnom i tjednom odmoru radnika, također za radnike s kojima je ugovorena samostalnost u raspoređivanju radnog vremena više ne treba dnevno ažurno voditi podatke o radnom vremenu potrebne za ostvarivanje prava iz radnog odnosa (npr. bolovanje, godišnji odmor i dr.), već samo podatke koji su nužni za ostvarivanje tih prava.