Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

43.SZ i PSOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2503 Očitovanje dužnika o prijavljenim tražbinama u predstečajnom postupku
2504 Očitovanje povjerenika o prijavljenim tražbinama u predstečajnom postupku
2505 Osporavanje tražbine u predstečajnom postupku od strane vjerovnika
2510 Tablica prijavljenih tražbina u predstečajnom postupku
2511 Dopuna tablice prijavljenih tražbina u predstečajnom postupku
SUDSKA PRAKSA
Unovčenje nekretnine na kojoj postoji razlučno pravo (Pž-3020/06)
Vrijeme poduzimanja pravne radnje (Pž-6671/2003)
Prijavljivanje tražbina stečajnog vjerovnika ( Pž-4320/2010)
Prijelaz prava sa stečajnog dužnika na stečajnog upravitelja (Pž-213/11)
Namirenje stečajnog vjerovnika (Pž-951/10)
Osporene tražbine (Revt-127/12-2)
Troškovi liječenja - prioritetna tražbina u postupku predstečajne nagodbe (Pž-5164/2016-3)
Namirenje tražbina tijekom predstečajne nagodbe (Gž Ovr-3229/15)
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Mišlj. Porezne uprave od 8.9.2016.)
Rješenje u predstečajnoj nagodbi - ovršna isprava (Gž Ovr-948/15-3)
Postupak predstečajne nagodbe (Gž-2555/14-2)
Stečaj - osporene tražbine (Pž-1896/01)
Rješenje o otvaranju stečajnog postupka (Pž-2009/99)
Stečaj - osporene tražbine (Pž-5896/2006)
Novacija ugovora - predstečajna nagodba (Gž-2618/15-2)
Učinci zaključenja stečajnog postupka (Revt- 165/09-2)
Napomena