Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

3100.2 Pravilnik o radu
Employment regulations

Pravni temelj

26. i 27. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3120.2 Pravilnik o plaćama
2365 Tužba radi utvrđenja ništetnosti odluke glavne skupštine društva s ograničenom odgovornošću
3100.1 Pravilnik o raduSlobodan pristup
1600.1 Ugovor o radu
1600.3 Ugovor o radu
1625.1 Sporazum o prestanku ugovora o radu
SUDSKA PRAKSA
Pravilnik o radu (Revr 721/05-2)
Ništetnost pravilnika o radu (Revr 110/2004-2)
Primjena povoljnijeg prava za radnika (Revr-271/2009-2)
Kolektivni pregovori (Mišljenje MRMS)
Primjena blažeg zakona (Gž-1927/14)
Savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom (Revr-1745/11-2)
Zabrana konkurencije (Revr-1708/10-2)
Diskriminacija radnog mjesta (Revr 135/09-2)
Zaštita dostojanstva radnika (Revr-312/11-2)
Raspuštanje radničkog vijeća - povreda prava osobnosti radnika (Gž-22/2012-2)
Sadržaj ugovora o radu (Revr-762/11-2)
Napomena

Pravilnik o radu   autonomni, profesionalni izvor radnog prava, skup pravnih pravila kojima poslodavac uređuje uvjete zapošljavanja i rada radnika, prije svega u pogledu plaća, radnog vremena, organizacije rada, postupka i mjera za zaštitu dostojanstva radnika i drugih pitanja važnih za radnike. Poslodavac je u obvezi donijeti i objaviti pravilnik o radu ako zapošljava više od 20 radnika, ako pitanja koja se njime uređuju nisu uređena kolektivnim ugovorom. (Izvor: Pravni leksikon, str. 1190.)