Egzemplar logotip

Temeljem Društvenog ugovora trgovačkog društva .......................... d.o.o., ..........................................., donosim kao jedini član Društva dana ...................... godine


ODLUKU
o isplati dobiti za ..... godinu

 

I.

Na temelju obračuna poslovanja i drugih poslovnih aktivnosti može se utvrditi da društvo nema pogoršano poslovno stanje, već prikazuje privremenu dobit.

II.

Nalažem Upravi Društva da se iz tekuće likvidnosti isplati dobit članu društva ................................. d.o.o. u svoti od ................. kuna.

III.

Isplata će se obaviti sa žiro računa tvrtke na tekući račun osnivača kod ....................... br. ........................... u roku 7 (sedam) dana od dana ove odluke.

 


Član društva
...................................