Egzemplar logotip

 

 

Trgovačke ugovore sklapaju trgovačka društva među sobom u obavljanju djelatnosti koje čine predmet poslovanja barem jednog od njih ili su u vezi s obavljanjem tih djelatnosti.

 

 

Trgovačke ugovore sklapaju trgovačka društva između sebe u obavljanju djelatnosti koje čine predmet poslovanja barem jednog od njih ili su u vezi s obavljanjem tih djelatnosti. Trgovačko pravo uređuje istu vrstu odnosa kao građansko pravo – posebice obvezno pravo te se građansko pravo prema trgovačkom odnosi kao opće prema posebnom. Budući je trgovačko ugovorno pravo evoluiralo iz obveznog prava načelno se na trgovačke ugovore primjenjuju pravila obveznoga prava, osim ukoliko je nešto drugo propisano. Opsežnost područja koje regulira trgovačko pravo ima za posljedicu specijalizaciju materije na različite podgrane pa se tako danas u okviru trgovačkog prava postoji pravo osiguranja, pravo bankovnih poslova, pravo industrijskog vlasništva itd.

 

Razlika od obveznopravnih ugovora

Trgovački ugovori se od obveznopravnih ugovora razlikuju po subjektima koji sklapaju te ugovore, a koji su kod trgovačkog prava gospodarski subjekti (obično pravne osobe) te su ujedno trgovački ugovori uvijek naplatni dok s druge strane obveznopravni ugovor može biti i besplatan. U ispunjavanju obveze, trgovci moraju postupati s većom pažnjom nego ostale osobe (pažnja dobroga gospodarstvenika), a osobe koje se profesionalno bave nekom djelatnošću u skladu s pažnjom koja se očekuje od pripadnika te struke (pažnja dobroga stručnjaka). Sporove iz trgovačkih ugovora rješavaju trgovački sudovi (Trgovački sudovi i Visoki trgovački sud).

 

Formularni ugovori

Unutar trgovačkog ugovornog prava razvilo se tzv. formularno pravo, kao posljedica velikoga broja standardiziranih poslovnih uvjeta tiskanih na posebnim obrascima. Formularni ugovori su ugovori koji imaju unaprijed utvrđen sadržaj i uvjete pod kojim ih jedna ugovorna strana pristaje sklopiti. Formularni ugovori se mogu podijeliti na adhezijske, tipske i na opće uvjete poslovanja. Sklapanje ugovora u trgovačkom pravu uređeno je različitim izvorima; ugovorima, posebnim uzancama, posebnim dobrim poslovnim običajima, općim uzancama, općim dobrim poslovnim običajima, dispozitivnim propisima te neizravno pravnom znanošću.

 

14.2.2022.