Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2840.1 Žalba protiv presude

Pravni temelj

464. ZKP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2834.1 Žalba okrivljenika protiv rješenja o određivanju pritvora
2814 Zahtjev za razmatranje i prepisivanje kaznenog spisa
2832 Žalba protiv rješenja o produljenju istražnog zatvora
2831 Žalba protiv rješenja o određivanju istražnog zatvora
2830 Žalba protiv rješenja o odbijanju zamjene istražnog zatvora za jamstvo
2834.2 Žalba okrivljenika protiv rješenja o određivanju pritvora
2840.2 Žalba protiv presude
SUDSKA PRAKSA
Nedopuštenost žalbe (Kž-312/10)
Sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima (Kzz 14/12-3)
Mišljenje stručnog tima navedeno u optužnici - vještačenje (VSRH I Kž 43/2013-4)
Smisao uvodnih govora (Kž-127/2012)
Istražni zatvor - jamstvo (VSRH II Kž 527/2013-4)
Oslobođenje počinitelja prekršaja od kazne (Pž-3086/12)
Apsolutna zastara izvršenja kazne (IR-132/14)
Primjena blažeg propisa za počinitelja prekršaja (Pž-1661/14)
Različiti procesni status okrivljenika u istom postupku (Pž-6680/11)
Žalba u korist okrivljenika (Pž-4172/11)
Okrivljenik - predstavnik pravne osobe (Pž-7891/12)
Kazneni postupak - prekršajni postupak (Kž-272/10 )
Pravna oznaka djela (Kž-97/2011)
Žalba protiv prvostupanjske presude (Kž.278/04)
Žalba - nedopuštenost (Kž-312/10)
Žalba protiv presude - podnošenje (Kž.266/02)
Žalba pravne osobe od koje je oduzeta imovinska korist (I Kž-283/09)
Napomena