Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

133.ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2314.2 Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu
2314.1 Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu
SUDSKA PRAKSA
Načini prestanka ugovora o radu (Revr-568/09-2)
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora (Revr -308/2009-2)
Primjena povoljnijeg prava za radnika (Revr-271/2009-2)
Otpremnina (Revr-244/2004-2)
Otkaz ugovora o radu - sudski raskid (Gž-789/2009-2)
Redovit otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Revr-165/2004-2)
Ugovor o radu - sudski raskid (Gžr-1654/10)
Osobno uvjetovan otkaz ugovora o radu (Revr 1074/11-2)
Napomena

Otkaz ugovora o radu način prestanka ugovora o radu, jednostrano očitovanje volje stranke radnoga odnosa, poslodavca ili radnika, kojim ona izražava namjeru da određe­noga dana okonča radni odnos. To očitovanje, nakon što bude dostavljeno drugoj strani, uz ispunjenje određenih pravnih pretpostavki i provedenoga postupka, dovodi do prestanka ugovora o radu te tako i ugovornoga radnoga odnosa. Ako pretpostavke ne bi bile zadovolje­ne, otkaz ugovora o radu ne bi bio dopušten. Ugovor o radu može se otkazati samo pismeno, a poslodavac je dužan otkaz i obrazložiti. U postupku otkaziva­nja važnu ulogu ima radničko vijeće. Pod određenim uvjetima, nakon otkaza ugovora o radu rad­nik nastavlja raditi za trajanja otkaznoga roka te mu može pripadati pravo na otpremninu po prestanku radnoga odnosa. Otkaz može biti re­doviti i izvanredni, a postoji i otkaz s ponudom izmijenjenoga ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1010.)