Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

174.ZPP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2454 Opoziv punomoći
2453.2 Punomoć
2453.1 Punomoć
SUDSKA PRAKSA
Stranka u postupku (Rev 1142/2008-2)
Punomoć - opseg ovlaštenja (Gž-1607/10)
Punomoćnik po zaposlenju (Pž-5075/2007-2)
Prokurist - punomoćnik (Gž-88/15-2)
Stranačka sposobnost - obrt (Pž-3648/04)
Punomoćnik - odricanje od tužbenog zahtjeva (Revt 4/05-2)
Državno tijelo kao stranka (Pž-2004/05)
Punomoćnik - pokretanje novog postupka (Pž-3205/94)
Opoziv punomoćnika (Gž-1080/13-2)
Punomoć - odvjetničko društvo (12. Gž.4385/11-2)
Stranačka sposobnost (Pž-1029/2010)
Napomena

Punomoć  u građanskom postupku    jednostrano očitovanje volje stranke kojom ona ovlašćuje punomoćnika da u njeno ime i za njezin račun poduzima radnje u postupku. Punomoć mora biti sastavljena u pisanoj formi ili dana usmeno na zapisnik kod suda. Punomoćnik može obavljati radnje na koje je ovlašten od dana primanja punomoći, koju je dužan podnijeti pri prvoj radnji u postupku. Opseg punomoći određuje stranka. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1354.-1355.)