Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

287.-288. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1811 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (služnost puta)
1810 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (kućna služnost)
2076 Tužba radi ukinuća prava građenja
2075 Tužba nositelja prava građenja radi utvrđenja vlasništva
2032 Tužba radi utvrđenja da izgrađena zgrada pripada vlasniku zemljišta
2037 Tužba nositelja prava građenja radi uklanjanja zgrade sa zemljišta opterećenog pravom građenja
2053 Tužba radi utvrđenja da nositelju prava građenja pripada pravo služnosti
2575 Prijedlog za brisanje prava građenja
2574 Prijedlog za uknjižbu prava građenja
1830.1 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci)
1840.1 Ugovor o zasnivanju prava građenja
SUDSKA PRAKSA
Sudska zaštita posjeda (Rev x -1078/2012-2)
Ovlasti plodouživatelja (Gž-37/2012)
Pravo građenja II (Pž-1404/04)
Lokacijska dozvola (Uzz 38/11-6)
Građenje na tuđem zemljištu (Rev-1429/10-2)
Privođenje svrsi građevinskog zemljišta (Gž-1864/12)
Javno dobro u općoj uporabi (Gž.2436/12-2)
Smetanje posjeda (13 Gž.3280/11-2)
Pravo građenja (Gž-1815/2008-2)
Napomena

Pravo građenja  ograničeno stvarno pravo na nečijem zemljištu koje ovlašćuje svog nositelja da na tom zemljištu ili ispod njega ima vlastitu zgradu trajno fizički spojenu s tim zemljištem, a vlasnik tog zemljišta dužan je to trpjeti. Pravo građenja je neodvojivo od njime opterećenog zemljišta, pa tko na bilo kojem pravnom temelju stekne vlasništvo opterećenog zemljišta stekao ga je opterećenog pravom građenja, ako zakonom nije drugačije određeno. Pravo građenja se osniva na temelju pravnog posla vlasnika nekretnine koja se opterećuje i odlukom suda. Sud može svojom odlukom osnovati pravo građenja u postupku diobe i ostavinskom postupku ali samo kad je tim postupcima ovlašten osnovati služnost. Prenošenjem prava građenja prenosi se i vlasništvo zgrade izgrađene na tom pravu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str.1218.-1219.)