Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1360.2 Ugovor o trgovinskom zastupanju
Agency contract

Pravni temelj

804.-834. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1365.2 Ugovor o poslovnoj suradnji
1365.1 Ugovor o poslovnoj suradnji
1360.3 Ugovor o trgovinskom zastupanju
1360.1 Ugovor o trgovinskom zastupanju
SUDSKA PRAKSA
Raskid ugovora o trgovinskom zastupanju (II Rev 94/1999-2)
Ugovor o trgovinskom zastupanju (Pž 7291/03-3)
Napomena