Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1600.1 Ugovor o radu
Contract of employment

Pravni temelj

11. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1615 Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada
1602 Ugovor o radu za stalne sezonske poslove na određeno vrijeme
2300.1 Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu
3100.1 Pravilnik o raduSlobodan pristup
3100.2 Pravilnik o radu
4000 Pravilnik o zaštiti na radu
3120.2 Pravilnik o plaćama
1600.3 Ugovor o radu
1600.2 Ugovor o radu
2300.2 Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu
23491 Evidencija o radniku
SUDSKA PRAKSA
Teška povreda obveze iz radnog odnosa (Revr-480/13-2)
Sudski raskid ugovora o radu (Revr 1958/15-2)
Naknada štete poslodavcu (Rev 117/07-2)
Teret dokazivanja ugovora o radu (Revr-977/12-2)
Zabrana konkurencije (Revr-1708/10-2)
Temeljne obaveze iz radnog odnosa (Revr-349/12-2)
Načini prestanka ugovora o radu (Revr-568/09-2)
Pravilnik o radu (Revr 721/05-2)
Specijalizacija liječnika nakon otkaza ugovora o radu (Us-3577/06)
Ugovor o radu - sudski raskid (Gžr-1654/10)
Prestanak ugovora o radu zbog godina života radnika (Revr 204/09-2)
Redovit otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Revr-165/2004-2)
Diskriminacija radnog mjesta (Revr 135/09-2)
Sporazum o raskidu ugovora o radu (REVR-619/2005-2)
Pravilnik o sadržaju plaće, naknade plaće ili otpremnine (Mišlj. MRMS od 15. travnja 2015.)
Primjena blažeg zakona (Gž-1927/14)
Temeljne obaveze iz radnog odnosa (Revr-349/12-2)
Teret dokazivanja ugovora o radu (Revr-977/12-2)
Obveze iz radnog odnosa (Rev r-710/12-2)
Sadržaj ugovora o radu (Revr-762/11-2)
Redoviti otkaz ugovora o radu zbog samovoljnog izostanka (Revr-509/2012-5)
Zaštita dostojanstva radnika (Revr-312/11-2)
Sadržaj ugovora o radu (Revr-762/11-2)
Obvezni sadržaj ugovora o radu (Revr-1582/2010-2)
Obveze iz radnog odnosa (Rev r-710/12-2)
Napomena

Ugovor o radu   ugovor poslodavca i radnika kojim se uređuje njihov ugovorni radni odnos, a kojim radnik svoje radne sposobnosti stavlja na raspolaganje poslodavcu te za to prima naknadu u vidu plaće.  Ugovor o radu je dvostrano obvezan i naplatan ugovor. Ugovorom o radu se smatra svaki onaj ugovor koji bi poslodavac s radnikom sklopio za obavljanje posla koji, s obzirom na narav i vrstu posla te ovlasti poslodavca, ima obilježje posla za koji se zasniva radni odnos, uz mogućnost poslodavca da dokazuje suprotno. Ugovor o radu načelno mora biti sklopljen u pisanom obliku, ali propust u pogledu forme ne utječe na postojanje i valjanost ugovora. Ako ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku, poslodavac mora prije početka rada radniku izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu s obveznim sadržajem koji odgovara ugovoru o radu. Kod sklapanja ugovora o radu sloboda ugovaranja znatno je ograničena, stranke mogu ugovoriti samo uvjete rada i zaposlenja za radnika povoljnije od onih uređenih zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom radničkog vijeća s poslodavcem te pravilnikom o radu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1661.-1662.)