Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1721.2 Ugovor o pripajanju društva s ograničenom odgovornošću dioničkom društvu
Agreement on the merger of a limited liability company into a joint stock company

Pravni temelj

549. ZTD

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1710 Ugovor o spajanju dva društva s ograničenom odgovornošću
3939 Odluka o davanju suglasnosti na ugovor o pripajanju - javnobilježnički akt
1730 Ugovor o pripajanju dioničkog društva drugom dioničkom društvu
1731 Ugovor o pripajanju dioničkog društva društvu s ograničenom odgovornošću
1732 Ugovor o spajanju dva dionička društva
1721.1 Ugovor o pripajanju društva s ograničenom odgovornošću dioničkom društvu
SUDSKA PRAKSA
Pripajanje društava koje je izvršilo reinvestiranje dobiti (Mišlj. Porezna uprava 16.8.2016.)
Porezne obveze pri izdvajanju pojedinih dijelova poduzeća (Mišlj. PU od 19.11.2002.)
Pripajanje trgovačkih društava (Revt 113/07-2) (Pr)
Izvadak iz sudskog registra (Pž-8126/2004)
Preuzimanje i pripajanje drugom društvu - status uprave (Revr 1539/11-2)
Podjela s preuzimanjem (74. Pž-3539/13-5)
Podjela i preuzimanje društva (Gž-1653/16-2)
Očuvanje temeljnog kapitala nakon provedenog postupka pripajanja društva koji drži poslovne udjele preuzimatelja (Mišlj. Porezne uprave od 13.3.2017.)
Obveze društva preuzimatelja (Pž-2221/04)
Sazivanje glavne skupštine dioničkog društva (Pž-6317/2005)
Napomena

Društvo s ograničenom odgovornošću    pravna osoba u kojoj svaki član (fizička ili pravna osoba) sudjeluje svojim osnovnim ulogom u temeljnom kapitalu, s tim da prema trećim osobama odgovara društvo dok članovi ne odgovaraju za obveze društva.  D.o.o. može osnovati jedna ili više osoba, u prvom slučaju društvo se osniva na temelju izjave o osnivanju a u drugom na temelju društvenog ugovora. Akti moraju biti sastavljeni u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik. Temeljni kapital d.o.o. ne može biti manji od 20 000 Kn a temeljni ulog od 200 Kn. Temeljni kapital se dijeli na onoliko dijelova koliko ima osnivatelja, pri čemu svaki dio ima onu novčanu vrijednost koju se pojedini osnivatelj obvezuje unijeti u društvo. D.o.o. ima obvezatno dva organa (skupštinu i upravu) a nadzorni odbor samo kad je propisano ili određeno društvenim ugovorom. Članska prava koja pripadaju članu društva proizlaze iz preuzimanja i unosa temeljnog uloga. Članska prava se dijele na imovinska i upravljačka. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str. 261.-263.)