Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1350.2 Ugovor o komisiji
Comission contract

Pravni temelj

785.-803. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1385 Ugovor o konsignaciji
1365.1 Ugovor o poslovnoj suradnji
1360.3 Ugovor o trgovinskom zastupanju
1350.1 Ugovor o komisiji
SUDSKA PRAKSA
Nemogućnost ispunjenja (Rev-690/2007-2)
Komisija - sklapanje pravnog posla pod nepovoljnijim uvjetima od naloga (Pž-3276/99)
Ispunjenje obveze (Rev-1153/2006-2)
Napomena