Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1350.1 Ugovor o komisiji
Comission contract

Pravni temelj

785.-803. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1350.2 Ugovor o komisiji
1360.1 Ugovor o trgovinskom zastupanju
1360.3 Ugovor o trgovinskom zastupanju
1365.1 Ugovor o poslovnoj suradnji
SUDSKA PRAKSA
Komisija - sklapanje pravnog posla pod nepovoljnijim uvjetima od naloga (Pž-3276/99)
Napomena