Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

-

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2010 Tužba radi utvrđenja zajedničkog vlasništva
1850 Međuvlasnički ugovorSlobodan pristup
1805 Ugovor o raspolaganju zajedničkom stvari
SUDSKA PRAKSA
Upravljanje zajedničkom stvari - izvanredna uprava (Gž-2977/12-2)
Geometrijska dioba (Gž. 314/10-2)
Geometrijska dioba nekretnine- civilna dioba (Gž -8057/12)
Otuđenje imovine maloljetnog djeteta (Rev-425/2008-2)
Bračna stečevina - odgovornost za dugove trećima (Rev x 687/2009-2)
Imovinski odnosi izvanbračnih drugova (Gž.3072/12-2)
Bračna stečevina - temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju (Gž.910/12-2)
Bračna stečevina - dug koji tereti oba bračna druga (Gž.3608/13-3)
Bračna stečevina - podmirenje kreditnih obveza (Gž-357/15-2)
Obiteljska paulijanska tužba (Rev -1388/12-2)
Napomena

 

Zajedničko vlasništvo    pravo vlasništva više osoba na istoj nepodijeljenoj stvari s udjelima koji nisu određeni, ali su odredivi. Stvar može biti u zajedničkom vlasništvu samo na temelju zakona. Kod zajedničkog vlasništva postoji određena veza osobnopravne naravi između zajedničara (nasljedstvo, ortaštvo). Zajedničari mogu štiti zajedničku stvar samo kao cjelinu. U sumnji sudjeluju li osobe u suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu neke stvari, smatra se da se radi o suvlasništvu. Zajedničari imaju pravo na diobu zajedničke stvari, nakon čega nastaje suvlasništvo. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1800.)