Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
2027 Tužba radi utvrđenja stjecanja prava vlasništva na plodovima
2025 Tužba radi utvrđenja stjecanja prava vlasništva prisvojenjem napuštene stvari
2001 Tužba radi utvrđenja stjecanja posjeda prava
SUDSKA PRAKSA
Stjecanje prava vlasništva stranih državljana (Rev 660/10-2)
Pravo vlasništva na stanovima na kojima postoji stanarsko pravo (Rev 1088/08-2)
Vlasnička tužba predmnijevanog vlasnika (Rev-693/05-2)
Ugovor o kupoprodaji nekretnine sa izvanknjižnim vlasnikom (Rev – 2064/13-3)
Prestanak prava vlasništva odreknućem (4363/12)
Stjecanje prava vlasništva na nekretninama (Rev-2429/10-2)
Derivativno stjecanje vlasništva (Gž-1277/2010-2)
Stjecanje bez osnove (Revr -516/2010-2)
Napomena

Uknjižba   zemljišnoknjižni upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničavaju ili prestaju bez posebnoga naknadnoga opravdanja (bezuvjetno i konačno). Uknjižbu dopušta zemljišnoknjižni sud na temelju prijedloga i tabularnih isprava te je provodi u glavnoj knjizi. Privatna i javna isprava o pravnom poslu, koju je sastavilo za to nadležno tijelo ili javni bilježnik, mora sadržavati točnu oznaku zemljišta ili prava glede kojeg se uknjižba zahtijeva, izričitu izjavu onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu da bezuvjetno pristaje na uknjižbu (klauzula intabulandi) a potpis onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti javno ovjerovljen. Ako nisu dopuštene posebne pretpostavke za uknjižbu, može se dopustiti predbilježba koja se opravdanjem pretvara u uknjižbu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1673.-1674.)