Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
2201 Tužba radi utvrđenja nevaljanosti pisane oporuke
2202 Tužba radi utvrđenja valjanosti usmene oporuke
2210 Oporuka
2233.2 Tužba radi utvrđenja da određena imovina ne ulazi u ostavinu
2226 Tužba radi izdvajanja imovine iz ostavine
SUDSKA PRAKSA
Otvaranje nasljedstva (Gž-2381/2008-2)
Nasljeđivanje - strane fizičke osobe (Gž-515/2009)
Usmena oporuka (Gž-536/07-2)
Ništetnost ugovora - pravni interes (Pž-8201/16)
Ništetnost ugovora (Br. Gž-556/15-2)
Djelomična ništetnost (Pž-456/2007)
Neograničeno isticanje ništetnosti (Rev-530/07-2)
Naknada štete - nasljeđivanje potraživanja (Gž-171/11)
Nasljeđivanje izvanbračnog druga (Rev -783/10-2)
Vraćanje darova zbog povrede nužnog dijela (Gž-1845/11-2)
Opoziv oporuke (Gzz-3/2010-2)
Oporuka koju je sastavio susjed (82 Gž-705/2022-2).
Vlastoručna oporuka (Rev-1330/2008-2)
Napomena

Oporuka    Razredba posljednje volje kojom oporučitelj raspolaže za slučaj svoje smrti. Jednostrani je pravni posao jer nastaje očitovanjem volje samo jedne osobe - oporučitelja. Oporuka je strogo osobno očitovanje volje, što znači da se ne može valjano oporučiti preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Iako u postupku oporučivanja katkad sudjeluju i druge osobe, što ovisi o obliku oporuke, kao očitovanje posljednje volje oporuku može izjaviti jedino oporučitelj. Tipičan sadržaj oporuke čini: određivanje nasljednika, određivanje zamjenika, otpust duga, raspolaganje u dopuštene svrhe i osnivanje zaklade, priznanje majčinstva odnosno očinstva, postavljanje uvjeta, rokova i naloga te određivanje izvršitelja oporuke. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 947.-948.)