Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

22. st. 2. t. 1. ZUS

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2931 Tužba radi djelomičnog poništavanja pojedinačne odluke
2930.1 Tužba radi poništavanja pojedinačne odluke (Lokalna samouprava)
2930.2 Tužba radi poništavanja pojedinačne odluke (HZZO)
SUDSKA PRAKSA
Upravni spor - izvršenje presude (Usž-19/12)
Upravni spor protiv rješenja Vlade RH (Us-4348/10)
Upravni spor - obeštećenje korisnika mirovine (Us-9767/11)
Upravni spor - neizvršenje presude zbog zahtjeva za zaštitu zakonitosti (Us-2180/11)
Upravni spor - dopunska presuda (Us-324/11)
Zastara isplate mirovine (Rev-939/2008-2)
Izračun mirovine (Us-3622/2008-4)
Upravni spor - presuda radi naknade štete (Us-4952/09)
Upravni spor - stvarna nadležnost (Us-4914/10)
Napomena

Upravni spor    spor pred sudom o zakonitosti upravnoga akta. Mogu ga pokrenuti fizičke ili pravne osobe, ako drže da im je aktom povrijeđeno neko pravo ili neposredan osobni interes utemeljen na zakonu, te nadležni državni odvjetnik ili drugo zakonom ovlašteno tijelo. U teoriji se upravni sporovi dijele na; sporove o zakonitosti upravnog akta i sporove pune jurisdikcije; prvotne i naknadne sporove te; objektivne i subjektivne sporove. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1697.)

 

Ništavost    svojstvo pravnih poslova koji ne proizvode pravne učinke koje bi, da su valjani, trebali proizvoditi. Ništavost nastupa ex lege i na nju sud pazi po službenoj dužnosti. Razlozi ništavosti su: poslovna sposobnost, neke mane volje, nemogućnost, nedopuštenost, neodređenost ili neodredivost činidbe, nedopuštenost osnove te nedostatak potrebnog oblika. Posljedice ništavosti su obveza restitucije te eventualno odgovornost za štetu. Ne postoji ograničen vremenski rok za isticanje ništavosti. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str. 839.)