Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

165. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2004 Tužba radi smetanja posjeda (nekretnina) Slobodan pristup
2005 Tužba radi smetanja posjeda (pokretnina)
2006 Tužba neposrednog posjednika radi smetanja posjeda po posrednom posjedniku
2007 Tužba posrednog posjednika radi smetanja posjeda
2041 Tužba poštenog posjednika radi naknade korisnih i nužnih troškova za slučaj vraćanja stvari vlasniku
SUDSKA PRAKSA
Nepošten posjednik - uporaba stvari (Pž-4213/14)
Smetanje posjeda (Gž-1199/07-2)
Nepošten posjednik - uporaba stvari (Pž-4213/14)
Posjed - električna energija kao predmet posjedovne zaštite (Gž-520/18-2)
Uznemiravanje u vršenju posjeda - grobno mjesto (22 Gž-201/19-3).
Predaja nekretnine u posjed - vlasnički spor (Gž-1178/16-2)
Pošteni posjed - neplaćanje najamnine (16 Gž-282/2019-3).
Zahtjev za predaju stana u posjed (Gž-275/05)
Zaštita posjeda - javno dobro (Gž-1021/2009-2)
Pomoćnik u posjedovanju (Gž-770/2012)
Sudska zaštita posjeda (Rev x -1078/2012-2)
Uređenje suposjedovnih odnosa (12 Gžx.109/11-2)
Smetanje posjeda (13 Gž.3280/11-2)
Stjecanje posjeda od nasljednika (Gž.3342/11-2)
Poštenje posjeda (Rev -2468/10-2)
Pravni položaj nepoštenog posjednika (Rev -2146/10-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Nenovčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Nepošteni posjednik nekretnine - dosjelost (Rev 1519/2009-2)
Napomena

 

Posjed, zaštita    sustav pravnih sredstava, postupaka i radnji kojima se posjed štiti od samovlasnog smetanja. Posjed se može smetati oduzimanjem i uznemiravanjem. Oduziomanje posjeda dovodi do potunog prestanka faktične vlasti dotadašnjeg posjednika, uznemiravanjem se posjednikova faktična vlast ograničava. U hrvatskom pravu zaštita se ostvaruje putem suda i putem dopuštene samopomoći. Sudsku zaštitu posjeda ima pravo tražiti onaj koga drugi samovlasno uznemiruje u posjedu ili mu ga je oduzeo. I posjednik koji je posjed stekao samovlasno ima pravo štititi svoj posjed, jedino ga nema pravo štiti od osobe kojoj ga je samovlasno oduzeo. Pravo na sudsku zaštitu posjeda prestaje protekom subjektivnog roka od 30 dana od dana kad je smetani saznao za čin smetanja i za počinitelja, a najkasnije godinu dana od dana nastalog smetanja (objektivni rok). (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1155.-1156.)