Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

389.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1115 Ugovor o kupoprodaji sa obročnom otplatom cijene
2131.3 Tužba radi ispunjenja ugovora o kupoprodaji (predaje stvari)
1118 Ugovor o kupoprodaji s kaucijom
1117 Ugovor o kupoprodaji s odustatninom
2131.1 Tužba radi ispunjenja ugovora o kupoprodaji
2138 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji
1100.2 Ugovor o kupoprodaji stanaSlobodan pristup
1102 Ugovor o kupoprodaji građevinskog stroja
1107 Ugovor o kupoprodaji s odgodnim uvjetom
1110 Ugovor o kupoprodaji s pravom prvokupa
1113 Ugovor o kupoprodaji sa specifikacijom
SUDSKA PRAKSA
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Pž-4173/2004)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Gl-1645/10-2)
Ugovor o kupoprodaji s obročnim otplatama cijene - bitni sastojci (Gž-7168/07-2)
Ugovor o kupoprodaji prema ugovoru o djelu (Pž-7645/03)
Kupoprodaja - jamstveni list (Pž-4535/02)
Ugovorna kazna - zakašnjenje u ispunjenju obveze (3542/2018-2)
Redoslijed uračunavanja ispunjenja (Rev 2456/2018-2)
Ortaštvo - ispunjenje obveza (Revt 302/14-2)
Prigovor neispunjenja (Rev-159/00)
Raskid ugovora - ispunjenje glavne obveze (Gžn-1327/14-2)
Zastara ispunjenja solidarne obveze - mjesečna renta (Gž-1552/14-2)
Ispunjenje obveza od strane treće osobe (Rev x-118/10-2)
Raskid ugovora zbog neispunjenja (Rev x-158/11-2)
Istodobno ispunjenje dvostranoobveznih ugovora (Pž-3223/2005)
Posljedice neispunjenja obveze (Pž-1408/10)
Raskid ugovora zbog neispunjenja (Pž-2535/2006)
Ispunjenje sa subrogacijom (Rev-990/2005-2)
Ispunjenje obveze (Rev-1153/2006-2)
Ustupanje umjesto ispunjenja (Pž-3999/04)
Ispunjenje obveze (Revt 257/2010-2)
Ispunjenje obveze III (Rev 293/11-2)
Ispunjenje obveze u roku (Revt-164/09-2)
Ugovorna kazna - zakašnjenje u ispunjenju obveze (3542/2018-2)
Redoslijed uračunavanja ispunjenja (Rev 2456/2018-2)
Nemogućnost ispunjenja (Rev-690/2007-2)
Ugovor o kupoprodaji - isplata cijene (Pž-2379/03)
Napomena